זוגלובק תובעת את מילועוף על הפרת חוזה לשחיטת פטמים

לטענת זוגלובק, הנתבעת הפרה את התחייבויותיה בחוזה ולא סיפקה לה את כמויות העופות לשחיטה להן התחייבה בחוזה, ובמחצית חודש דצמבר 2015, באופן חד צדדי וללא הודעה מראש, הפסיקה לספק לה פטמים לשחיטה

זוגלובק הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה בסך 8.4 מיליון שקל כנגד מילועוף אינטגרצית פטם אגש”ח הנמנית על קבוצת מילואות והעוסקת בין השאר בייצור, גידול, שחיטה, ושיווק של עופות, בטענה להפרת חוזה.

בתביעה נאמר כי במועדים הרלוונטיים הפעילה זוגלובק משחטת עופות בשלומי וכי בחודש אוגוסט 2012 נחתם בין הצדדים חוזה למשך 5.5 שנים לפיו התחייבה זוגלובק לספק שירותי שחיטה לעופות שתספק לה הנתבעת. הנתבעת התחייבה בחוזה לספק לזוגלובק לצורך שחיטה 9,000 טונות בשנה של תרנגולי הודו ו-3,000 טונות בשנה של פטמים, ובסף הכל 12 אלף טונות. אולם, טוענת זוגלובק, הנתבעת הפרה את התחייבויותיה בחוזה ולא סיפקה לה את כמויות העופות לשחיטה להן התחייבה בחוזה, ובמחצית חודש דצמבר 2015, באופן חד צדדי וללא הודעה מראש, הפסיקה לספק לה פטמים לשחיטה.

הנתבעת, נאמר בתביעה, המשיכה באספקת תרנגולי הודו לשחיטה, אולם גם זאת לא בכמות שהתחייבה בהסכם. בעקבות כך נאלצה זוגלובק לסגור את קו הפטם במשחטה, עובדה שהסבה לה נזקים כבדים.

עוד נטען בתביעה, כי הנתבעת סירבה להשתתף בעלויות שנבעו מדרישות רגולטוריות של הרשויות, שעניינן היה פינוי העופות בקרבן פרצה מחלת ניו קאסל, ביצוע פינוי וחיטוי, ובנוסף דרישה של השירותים הווטרינריים להתאמת המשחטה ליצוא. זוגלובק טוענת כי הפרותיה של הנתבעת את החוזה הסבו לה נזקים בהיקף מיליוני שקלים.

עוד נטען בתביעה, כי הנתבעת קיצרה את תקופת החוזה לשנתיים וארבעה חודשים במקום 5.5 שנים בכך ששלחה לזוגלובק בחודש אפריל 2013 הודעה על סיום החוזה ביניהן.

תגובת הנתבעת לא התקבלה עד כה.

 

1 Trackback / Pingback

  1. זוגלובק נתבעת לשלם 15 מיליון שקל למילועוף בטענה להפרת הסכם לשירותי שחיטה — E-food

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*