ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית: איסור פגיעה ביבוא מקביל או אישי

לפי ההצעה תוכל רשות התחרות להטיל עיצומים של עד 100 מיליון שקל על יבואנים שיעשו מעשים שעלולים לפגוע ביבוא מקביל או אישי ובשל כך לפגוע בתחרות; היו"ר ביטן דרש לבטל את החובה על יבואנים מקבילים להציג תעודת מקור – והודיע שההצעה לא תקודם לאישור סופי בלי פתרון לכך

ועדת הכלכלה של הכנסת. צילום: נועם מושקוביץ, הכנסת

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח”כ דוד ביטן, אישרה ביום ב’ השבוע, לקריאה שנייה ושלישית, את ההצעה הממשלתית להוסיף לחוק התחרות הכלכלית הוראת שעה העוסקת באיסור פגיעה ביבוא מקביל או ביבוא אישי. היו”ר ביטן אמר כי הוועדה אישרה תיקונים מדודים להצעה, שמטרתם למנוע מיבואנים ישירים לפגוע בתחרות עם היבוא המקביל ולהיטיב עם הצרכן. עם זאת, היו”ר ביטן דרש לבטל את החובה שחלה היום על יבואנים מקבילים להציג תעודת מקור, ואמר כי עד שלא יימצא פתרון לסוגיה הזו הוא לא יעלה את ההצעה לאישור סופי במליאה.

לפי ההצעה שאושרה, יאסר על יבואנים ישירם לבצע מהלכים שכתוצאה מהם עלול היבוא המקביל או האישי להיפגע ובכך לפגוע בתחרות. עוד אושר, כי רשות התחרות תוכל להטיל על יבואן שיפר את ההוראה עיצום כספי בסך של עד 8% ממחזור המכירות שלו ולא יותר מ-100 מיליון שקל. במהלך הדיונים התקבלה עמדת היו”ר ביטן וחברי הוועדה, שלא להגביל את האיסורים בהוראת שעה זמנית אלא להפוך אותם להוראת קבע.

נציג האוצר, גל ברנס, התייחס לסוגיית תעודת המקור ואמר כי מדובר במורכבויות של הסכמי סחר, ולא בטוח שניתן יהיה לתת תשובה בעניין תוך זמן קצר. הוא הוסיף כי זה נוגע רק לתחום הרכב. היו”ר ביטן הגיב ואמר כי לא מדובר רק בענף הרכב, וכי האוצר יכול לתת ליבואנים הנחה על עודף העלות שהדבר מייצר במקום אחר. ברנס השיב: “גם לזה יש מורכבויות”. על כך אמר היו”ר ביטן כי אם לא יהיה פתרון הוא יתקן את החוק, והוסיף כי לא יכול להיות שהדבר הזה נבחן כבר שבע שנים ואין עדיין פתרון.

לאחר מכן דנה הוועדה הגדרת המעשים שהיבואנים הישירים לא יוכלו לעשות, רשימת המעשים פורטו בתוספת להצעת החוק, בהם סירוב לספק נכס או שירות, התערבות אצל קמעונאי שיבצע סימון שונה למוצרים, דיווח או מעקב אחר יבוא מקביל ועוד. כמו כן נקבע כי במידה שרשות התחרות תרצה לשנות את הרשימה, יוכל שר הכלכלה לעשות זאת בצו, באישור ועדת הכלכלה. בנוסף, הממונה על התחרות תדווח לוועדת הכלכלה, אחת לשנה ובמשך ארבע שנים, על יישום החוק ופעולות האכיפה שנעשו.

נציגי היצרנים בישראל ביקשו שההצעה לא תחול עליהם, והממונה על רשות התחרות, עו”ד מיכל כהן, אמרה כי הבקשה היא למעשה שקוקה קולה תוכל לפגוע בייבוא מקביל. היו”ר ביטן דחה את ההצעה. נשיא איגוד לשכות המסחר, אוריאל לין, טען כי ההצעה מפלה יבואנים ישירים ולא אוסרת על יבואנים מקבילים לפגוע ביבואנים הישירים. היו”ר ביטן דחה גם את הטענה הזו. נציגת לובי 99, עו”ד רחל גור, אמרה כי היבואנים הישירים מבקשים להמשיך לתקוע את היבוא המקביל.

הממונה על רשות התחרות ציינה כי כל הרגולציה שחלה על יבוא ישיר חלה גם על היבוא העקיף. על מנת שהיבואנים הישירים ידעו מה מותר ומה אסור הוחלט כי ההצעה תיכנס לתוקף שללושה חודשים אחרי פרסומה, ועוד קודם לכן תפרסם רשות התחרות גילוי דעת בעניין. הממונה כהן אף הצהירה כי הרשות לא תבצע אכיפה לפני שיפורסם גילוי הדעת, ואמרה כי הרשות תפרסם אותו הכי מהר שאפשר.

לאחר מכן דחו חברי הוועדה את ההסתייגויות שהגישה האופוזיציה ואישרו את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. לאחר מכן ביקש היו”ר ביטן לקיים דיון מחדש, כשהמשמעות היא שההצעה לא תקודם לאישור סופי במליאה עד נושא תעודת המקור לא ייפתר.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*