ויליפוד ביקשה לבטל שומת ארנונה שהוצאה לה על ידי עיריית יבנה

לטענת ויליפוד, שומת הארנונה מתעלמת מהסכם פשרה שריר שנחתם בינה לבין העירייה בשנת 2015, שעודו בתוקף והמסדיר את חיוב מלוא השטחים בנכס עד לסוף שנה זו. מעיריית יבנה נמסר, כי הצדדים נמצאים במגעים מתקדמים לסיום המחלוקת בהסכמה לפיה תסדיר החברה את חובה לעירייה

מתחם ויליפוד ביבנה

חברת המזון ג. ויליפוד אינטרנשיונל מבקשת מבית המשפט המחוזי מרכז לבטל שומת ארנונה מתוקנת לשנים 2016-2019 שהוצאה לה על ידי מנהלת הארנונה של עיריית יבנה בגין מתחם המרכז הלוגיסטי שלה בעיר.

על פי העתירה המנהלית שהגישה החברה, השומה המתוקנת משקפת הוספת חיוב בגין קרקע בשטח 3,660 מ”ר ובפועל מביאה לתוספת חיוב שנתית של כ-170 אלף שקל, כך שהתוספת הכוללת לחיוב הינה בשיעור של כ-735 אלף שקל.

לטענת ויליפוד, שומת הארנונה הפסולה מתעלמת מהסכם פשרה שריר שנחתם בינה לבין העירייה בשנת 2015, שעודו בתוקף והמסדיר את חיוב מלוא השטחים בנכס עד לסוף שנה זו. בנוסף, השומה המתוקנת נדרשה באופן רטרואקטיבי בניגוד לדין גם בגין השנים 2016-2018. לטענת ויליפוד, שטחי הקרקע המשמשים אותה לא גדלו מאז חתימת הסכם הפשרה.

לדברי  ויליפוד, חיובים אלה מהווים הגדלה משמעותית ובלתי סבירה של שומת הארנונה השנתית שלה, וכי מטרתה של העירייה היא להתעשר שלא כדין ומשיקולים זרים על חשבונה, והמדובר במעשה פסול, חסר תום לב, ובלתי סביר באורח קיצוני.

מעיריית יבנה נמסר:  “עיריית יבנה פועלת לגביית מס אמת מכל העסקים בתחומה לשיפור ופיתוח התשתיות ברחבי העיר ושמירה על איכות החיים ורמת החיים. הצדדים נמצאים במגעים מתקדמים לסיום המחלוקת בהסכמה לפיה תסדיר החברה את חובה לעירייה. הסכם הפשרה יוגש לבית המשפט בראשית השבוע הבא”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*