המועצה הישראלית לצרכנות הגישה ייצוגית נגד נביעות בטענה להטעיית הלקוחות

כך, נאמר בבקשה, ללא גילוי נאות טרם כריתת ההסכם, מחויבים הלקוחות ללא ידיעתם וללא הסכמתם המוקדמת והמפורשת ל-13 הספקות כדים בשנה במקום 12, ובהתאם אף מחויבים בתשלום נוסף בגין הספקת הכדים העודפת, והם מגלים זאת, אם בכלל, רק במהלך תקופת ההתקשרות באמצעות הערות בשולי החשבונית

מפעל נביעות טבע הגליל. צילום מסך
מפעל נביעות טבע הגליל. צילום מסך

המועצה הישראלית לצרכנות הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד נביעות. זאת בטענה להטעיית כאשר היא משווקת בעסקאות מכר מרחוק שירות הספקת כדי מים מינרליים לשימוש אישי/ביתי לתקופה קצובה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הסכמי ההתקשרות שכרתה עמם, ותוך הפרת חובות נוספות, לרבות חובת הגילוי שבחוק הגנת הצרכן.

בבקשה נאמר כי נביעות קובעת לאחר כריתת החוזה וללא גילוי נאות בכתב, באופן חד צדדי ובניגוד להסכם ההתקשרות, כי תדירות הספקת כדי המים ללקוחות היא מוגברת מן המוסכם ומתבצעת מדי ארבע שבועות, כלומר כל 28 ימים, ולא אחת לחודש כפי שמתחייב ועולה מתוך הסכם ההתקשרות אותו היא עצמה ניסחה.

תדירות מוגברת זו נטען בבקשה יוצרת הספקה אחת נוספת בשנה אשר לא סוכם לגביה בעת כריתת ההסכם, וכך יוצא כי באחד מן החודשים במהלך 12 חודשי ההתקשרות להם התחייב הלקוח בהסכם עם נביעות, תבוצענה לו על ידי נביעות שתי חלוקות כדים במקום חלוקה אחת.

כך, נאמר בבקשה, ללא גילוי נאות טרם כריתת ההסכם, מחויבים הלקוחות ללא ידיעתם וללא הסכמתם המוקדמת והמפורשת ל-13 הספקות כדים בשנה במקום 12 בלבד, ובהתאם אף מחויבים בתשלום נוסף בגין הספקת הכדים העודפת, והם מגלים זאת אם בכלל רק במהלך תקופת ההתקשרות באמצעות הערות בשולי החשבונית.

עוד נטען בבקשה, כי תעריף כדי המים המסופקים בחלוקה העודפת האמורה עומד על סכום גבוה יותר מתעריף הכדים אשר נקבע במסגרת החבילה שנבחרה על ידי הלקוח, וגם זאת ללא יידוע הלקוחות ו/או קבלת הסכמתם המפורשת מראש.

המועצה לצרכנות טוענת עוד, כי נביעות מחדשת אוטומטית את החוזה עם לקוחותיה שהוא לתקופה קצובה, וזאת ללא הסכמה וללא הודעה מוקדמת כנדרש ממנה, לרבות הודעה בדבר תנאי העסקה שיחולו לאחר תום ההתחייבות. לא זו בלבד, נביעות גובה בגין העסקאות המתחדשות סכום חודשי גבוה משמעותית מן הסכום החודשי עליו הוסכם.

במועצה לצרכנות סבורים, כי על נביעות בראש ובראשונה להימנע מלשווק לציבור הצרכנים את מוצריה באופן מטעה, ולחלופין לתקן את הסכמי ההתקשרות שניסחה באופן המבהיר לצרכן על אודות החלוקה העודפת ועלותה.

כמו כן, על נביעות לפעול לביטול העסקאות שהתחדשו על ידה באופן אוטומטי שלא כדין, ולהשיב ו/או לפצות את לקוחותיה בגין כל אותם הכספים אשר גבתה מהם שלא כדין ב-7 השנים שקדמו להגשת הבקשה ועד מתן הכרעה בה.

מנביעות נמסר: “החברה לומדת את פרטי כתב התביעה ותגיש את תגובתה לבית המשפט”.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*