ההסתדרות מבקשת להורות לסודה סטרים לבטל לאלתר את ההחלטה על פיטורי יו”ר ועד העובדים

נטען כי עניינה של התביעה בפגיעה שיטתית ומתוחכמת בהתארגנות העובדים שקמה באתר החברה בלהבים-רהט ושהחלה ביומה הראשון של ההתאגדות בשלהי שנת 2016. לאחרונה החליטה החברה לפטר את יו"ר ועד העובדים רוני ברקוביץ', בבחינת המסמר האחרון במסגרת התכנית שרקמה החברה

עובדי סודה סטרים מפגינים. צילום: דוברות ההסתדרות

ההסתדרות פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע בבקשה להורות לחברת סודהסטרים תעשיות לבטל לאלתר את ההחלטה על פיטוריו של יו”ר ועד העובדים רוני ברקוביץ’ ולהשיבו לעבודתו. זאת, עד מתן ההכרעה בהליך העיקרי המתנהל בבית הדין, עקב ההשלכות של ההליך העיקרי על ההליך הנדון.

בנוסף מתבקש בית הדין לחייב את החברה בתשלום פיצויים שאינם תלויים בנזק ופיצויים לדוגמה, בהתאם לחוק הסכמים קיבוציים, בסכום שלא יפחת מ-200 אלף שקלים.

במבוא לפניית ההסתדרות לבית הדין נאמר, כי עניינה בפגיעה שיטתית, מאורגנת ומתוחכמת בהתארגנות העובדים שקמה באתר החברה בלהבים-רהט ושהחלה ביומה הראשון של ההתאגדות בשלהי שנת 2016 והגיעה לשיאה לפני כעשרה ימים, עת החליטה החברה לפטר את יו”ר ועד העובדים בבחינת המסמר האחרון במסגרת התוכנית שרקמה החברה.

לטענת ההסתדרות, הליך פיטוריו של יו”ר הוועד נבע ממניעים זרים לנוכח תפקידו כיו”ר הוועד אשר היה זה שיזם והוביל את מהלך ההקמה של התאגדות באופן מובהק וגלוי, ועמד בפרץ כנגד כל מהלכיה הכוחניים של החברה לצד יתר חבריו בוועד.

כבר בימים הראשונים להתארגנות, נטען בבקשה, החלה החברה לנקוט בצעדים ולהצר את רגליהם של חברי ועד העבדים, והפנתה משאבים רבים כספיים, ניהוליים ואחרים, למהלך הפגיעה בהתארגנות העובדים בניסיון לחסלה.

לטענת ההסתדרות, החברה שכרה את שירותיה של חברת מודיעין פרטית במטרה לעקוב אחרי חברי הוועד, וזו הוציאה דוח העוסק ביו”ר הוועד בלבד, השתמשה במנהלים בדרג הביניים ואפשרה להם להתבטא ולפעול כנגד התארגנות חברי ועד העובדים תוך שימוש בסמכויותיהם הניהוליות, תמכה באורח גלוי ומופגן בקבוצת עובדים מתנגדי התארגנות המונהגת על ידי מנהלים בדרג הביניים. בנוסף רודפת החברה את חברי הוועד, עוקבת אחריהם ומעלה אותם לבירורים משמעתיים תכופים, ואף פיטרה את חלקם.

לדברי ההסתדרות, כנגד מהלכים אלה ועוד היא הגישה בחודש מרץ 2017 בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי בטענה לפגיעה בהתארגנות,  ובחודש מאי אותה שנה, בעקבות ריבוי אירועים והתרחשויות נוספות, הוגשה על ידה בקשת צד מתוקנת והצדדים ממתינים לפסק הדין בהליך יותר מחצי שנה.

לדברי ההסתדרות, בהיעדר פסק דין וסעדים זמניים אפקטיביים, ממשיכה החברה בצעדיה הפוגעניים וממשיכה לפעול באופן מכוון נגד התארגנות העובדים בחצריה, ובפרט כנגד חברי הוועד. רק לאחרונה, נטען, פיטרה החברה חבר ועד אחד, ושלחה חוקר פרטי לעקוב אחר חבר ועד אחר, וכעת הגיע תורו של יו”ר הוועד.

לדברי ההסתדרות, באמצעות עו”ד סלאם שיח’ אחמד, ההתנכלות ליו”ר הוועד החלה עם תחילת ההתאגדות, והגיעה לשיאים שטרם נראו כדוגמתם, לרבות בידודו והעמסה מכוונת של עבודה על כתפיו, הטחת האשמות שווא והוצאת דיבתו, מתן לגיטימציה מוחלטת לנהוג כלפיו באלימות, מעקבים באמצעות חברת מודיעין ועוד.

לטענת ההסתדרות, פיטורי יו”ר ועד העובדים מהווים פגיעה כפולה בחירות ההתארגנות, הן ביחס ליו”ר הוועד המפוטר והן ביחס לאפשרותם של כל עובדי החברה לקיים התארגנות אפקטיבית ולחתום על הסכם קיבוצי.

תגובת סודה סטרים לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*