פשרה בין דלק גז טבעי לבין גדות תעשיות המייצרת חומרי גלם למזון, בתביעה לאכיפת הסכם לאספקת גז

נקבע בין היתר בהסכם, כי לחברת דלק גז טבעי תינתן זכות סירוב ראשונה לספק לנתבעת גז טבעי במקרה של הסבת מפעלה מגפ"מ לצריכת גז טבעי, והתובעות סברו כי הנתבעת עומדת להפר את ההסכם. בעקבות הבנות מחוץ לכותלי בית המשפט, דלק משכה את התביעה

מפעל גדות תעשיות ביוכימיה
מפעל גדות תעשיות ביוכימיה

השותפות דלק גז העוסקת בין היתר בהתקנת ציוד גפ”מ (גז בישול) ושיווקו, והחברה האחות דלק גז טבעי העוסקת בין היתר בהסבת מפעלים לצריכת גז טבעי ושיווקו, הגישו תביעה לאכיפת הסכם מסוף חודש ינואר 2018 לאספקת גפ”מ והשאלת ציוד לצורך אחסונו, כנגד חברת גדות תעשיות ביוכימיה מחיפה. גדות עוסקת בייצור חומרי גלם לתעשיות המזון והמשקאות, ועד לאחרונה היו הצדדים מוחזקים על ידי קבוצת דלק, ואולם לאחרונה מכרה דלק את מלוא החזקותיה בחברה.

במסגרת ההסכם, נאמר בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נקבע בין היתר בהסכם, כי לחברת דלק גז טבעי (חברה אחות של התובעת) תינתן זכות סירוב ראשונה לספק לנתבעת גז טבעי במקרה של הסבת מפעלה מגפ”מ לצריכת גז טבעי.

לדברי התובעות, באמצעות עוה”ד ברוך שטיימן ושי עומר, לפני כמה שבועות נודע להן כי הנתבעת החלה בבירורים ובכלל זה בקשות להצעות מחיר לצורך הסבת מפעלה לצריכת גז טבעי ולאספקת גז טבעי מצדדים שלישיים, וזאת תוך הפרת ההסכם, בדרך של אי מתן זכות סירוב ראשונה, ותוך התכחשותה להתחייבותה בטענות סרק שונות, אשר אין בהן דבר וחצי דבר, וכן והודעה של מנכ”לה לפיה הוא אינו רואה את גדות תעשייה ביוכימיה מחויבת להסכם.

התובעות מציינות, כי זכות הסירוב הראשונה אותה התחייבה הנתבעת להעניק לדלק גז טבעי ממילא מבטיחה לנתבעת כי תקבל את המחיר הנמוך ביותר עבור הגז הטבעי למפעלה לכשיוסב, עובדה המגבירה את חוסר תום הלב שבהתנהגותה והתנהלותה באי כיבוד ההסכם.

לדברי התובעות, לנתבעת אין כל עילה לביטול ההסכם ולראיה לא עשתה כן, ואף אין לה כל עילה או זכות שבדין שלא לכבד את זכות הסירוב הראשונה העומדת לדלק גז טבעי, ולכן הודעת המנכ”ל שלה, לפיה גדות אינו מחויבת להסכם, מהווה הודעה על הפרה צפויה יסודית וחד צדדית של ההסכם.

מגדות תעשיות ביוכימיה נמסר: “דלק משכה את תביעתה. הגענו להבנות מחוץ לכותלי בית המשפט”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*