בקשה לפשרה בייצוגית נגד תנובה שהוגשה בטענה לסימון מטעה של מועד התפוגה

בית המשפט ימנה מומחה מטעמו שיחווה דעתו בשאלה מהו נוסח המילים המקדימות לתאריך שיש לסמן על מוצרי החלב של תנובה לסוגיהם, בהתאם להוראות תקן הסימון כפי שפורשו בפסיקה. עוד הוסכם במסגרת הפשרה כי ההטבה לצרכנים תינתן בדרך של פעולות שתבצע תנובה להגברת המודעות לנפקות השוני בין הנוסחים השונים של המילים המקדימות לתאריך "עדיף להשתמש לפני" או "לשימוש עד"

שמנת חמוצה של תנובה במחירים שונים. צילום מסך
מוצרי תנובה

בקשה לאישור הסדר פשרה הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בעקבות הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה בחודש מאי 2017 כנגד תנובה. הבקשה אושרה בחלוף כחמש שנים ממועד הגשתה, בשמם של צרכני מוצרי החלב של תנובה שעקב סימון לא נכון של “לשימוש עד” (במקום שיסומנו “עדיף להשתמש לפני”) הם זרקו את מוצרי המזון בתאריך הנקוב עליהם.

בבקשה נטען כי רק מוצר מזון העלול לאחר תקופה קצרה להוות סכנה מיידית לבריאות בני אדם, יסומן בסימון “לשימוש עד”, ואם לא התקיים תנאי הסכנה לבריאות, הרי שיש לסמנו בסימון ברירת המחדל קרי “עדיף להשתמש לפני”.

תנובה טענה בתגובה כי קיים חוסר בהירות בהוראותיו של סעיף 9 לתקן הסימון ביחס למוצרי חלב שעברו תהליך פיסטור. עוד טענה תנובה כי המאסדרים שקבעו את תקן הסימון הוסיפו וקבעו בתקנים מיוחדים רשמיים שהם החילו על מוצרי חלב (חמאה, גבינות מלוחות), כי על אף שיש חובה לייצרם מחלב ותוצריו שעברו תהליך פיסטור יעיל, הנוסח שיש לסמן עליהם לפי סעיף 9 לתקן הסימון הוא “לשימוש עד”, ועל כן במצב זה סימון מוצרי החלב שלה בנוסח “לשימוש עד” נעשה כדין.

עילות התביעה שאושרו הן: הפרת תקן הסימון על דרך סימון מילולי שגוי לצד התאריך, הטעיה, רשלנות ועשיית עושר ולא במשפט. הסעדים שאושרו הם צו עשה, פיצוי, והשבה בגין הנזק הממוני שנגרם לצרכנים בהשליכם את המוצרים אותם יכלו היו לצרוך.

לאחר מכן הוגשה התביעה הייצוגית והצדדים החלו בניהול הליך גישור שלא צלח. במהלך קדם המשפט הראשון שנערך בסוף חודש ינואר שנה זו הציע בית המשפט מתווה של הסדר פשרה, ועתה מוגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה בתיק בהתאם למתווה שהוצע כאמור.

על פי הסדר הפשרה, בית המשפט ימנה מומחה מטעמו שיבחן ויחווה דעתו בשאלה מהו נוסח המילים המקדימות לתאריך שיש לסמן על מוצרי החלב של תנובה לסוגיהם השונים בהתאם להוראות תקן הסימון כפי שפורשו בפסיקה. עוד הוסכם בין הצדדים במסגרת הסדר הפשרה כי ההטבה לצרכנים חברי הקבוצה המיוצגת תינתן בדרך של פעולות שתבצע תנובה להגברת המודעות לנפקות השוני בין הנוסחים השונים של המילים המקדימות לתאריך “עדיף להשתמש לפני” או “לשימוש עד”.

בית המשפט ימנה מומחה מטעמו (פרופ’ יונתן גבעתי מהאוניברסיטה העברית) אשר יקבע בחוות דעתו את הפעולות אשר בנסיבות העניין ראוי שתנובה תבצע לשם הגברת המודעות כאמור.

הפעולות אותן יוכל מומחה ההטבה לקבוע כי ראוי שתנובה תבצע כהטבה תהיינה מבין הסוגים הבאים בלבד: 1. בסימונים על מוצרים של תנובה ו-2. קמפיין פרסומי בעלות של עד 1.1 מיליון שקל. בית המשפט יפסוק את הגמול שישולם לתובע הייצוגי עו”ד דורון ויסברוד ושכר הטירחה שישולם לבאי כוחו עוה”ד ניצן שמואלי ואריאל גיז.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*