בעלת מניות בשטראוס תובעת מהחברה לחשוף מסמכים לגבי הימצאות סלמונלה במוצריה עוד בחודש מרץ

חברת אוליר מסחר ותעשיות תובעת משטראוס לחשוף דוחות ומידע פנימיים המראים כי החברה ידעה על הימצאות החיידק במוצריה אך לא הודיעה על כך לציבור במשך מספר ימים. בכך הגדילה לכאורה את החשיפה המשפטית ואת היקף הנזקים והפיצוי שתידרש להעניק לצרכנים

מסר של אייל דרור מנכ"ל שטראוס ישראל בעקבות הריקול. צילום מסך

חברת אוליר מסחר ותעשיות מתל אביב, בעלת מניות בשטראוס שנרכשו בבורסה, הגישה בקשה לגילוי מסמכים מכוח סעיף 198 א’ לחוק החברות כנגד שטראוס גרופ ונושאי המשרה בראשותה של עופרה שטראוס.

לפי התביעה, בית המשפט המחוזי בתל אביב מתבקש לחייב את שטראוס גרופ לחשוף מסמכים הנוגעים בין היתר לדיווח הראשון ודיווחי ההמשך שהתקבלו אצלה אודות הימצאות חיידק הסלמנולה בחודשים מרץ-אפריל, ובכלל זאת דוחות מעבדה פנימיים וחיצוניים ודיווחים פנימיים בחברה. עוד מתבקש בית המשפט לחייב את שטראוס גרופ בחשיפת הפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון וההתכתבויות בין חברי הדירקטוריון וההנהלה, ובין החברה למשרד הבריאות בנושא הימצאות חיידק הסלמנולה. בנוסף, לחשוף את כל האישורים והמסמכים המעידים כי הפיקוח הבקרה והיידוע לציבור ביחס להימצאות חיידק הסלמנולה נעשו כדין. עוד לחשוף את נהלי ביצוע בדיקות מעבדה במפעלי שטראוס והתיעוד המצביע כי נהלים אלו יושמו, וכן את ההסכמים עם חברות חיצוניות בתחום אבטחת האיכות והסניטריה במפעל, ותחקיר אירועי בטיחות קודמים בקשר להימצאות חיידק הסלמנולה, לרבות דיוני הדירקטוריון בהם.

לדברי המבקשת, הטיוח של הפרשה במשך חמישה ימים גרם להמשך ההפצה של המוצרים בהיקף ניכר, צרכנים רבים רכשו את המוצרים ואף צרכו אותם לאחר ששטראוס כבר ידעה על התקלה. טיוח זה, לא זו בלבד שהרחיב את החשיפה המשפטית של החברה, אלא אף הגדיל את היקף הנזקים מהריקול, ובהתאמה את היקף הפיצוי שתידרש החברה להעניק. לנזק ממוני ישיר זה נוספת הפגיעה הקשה באמון החברה בשל הטיוח, ופגיעה במוניטין שלה העתידה לגרום גם לנזק ממוני ארוך טווח.

לדברי המבקשת, בקשתה זו לגילוי מסמכים והתביעה הנגזרת שאפשר ותוגש בעקבות גילוי המסמכים נועדו לפצות את החברה בגין נזקיה, בשל המעשים והמחדלים של נושאי המשרה בה שתחת ידם נולד האירוע והתפתח לממדי ענק, לרבות, ואולי בעיקר בשל ההסתרה המיודעת של הימצאות החיידק המסוכן, אירוע שהינו בעל השלכות דרמטיות על החברה.

בבקשה נאמר כי על פי הדברים התרשלו נושאי המשרה בשטראוס במילוי תפקידם באופן העולה כדי אדישות ו/או פזיזות, ואשר גרם נזק לחברה, וכך מוחזקים הגורמים בחברה ו\או החברות החיצוניות האחראים על אבטחת האיכות והסניטריה, כמי שהתרשלו וגילו את הימצאות של החיידק רק לאחר פרק זמן.

לדברי המבקשת, המסמכים המבוקשים על ידה הכרחיים על מנת לבחון הגשת תביעה נגזרת, וכי כיום קיימת תשתית עובדתית ראשונית ואף למעלה מכך המלמדת על קיומה של עילת תביעה נגד נושאי משרה בחברה, ואפשר שכנגד צדדים שלישיים נוספים.

המשיבים לבקשה הם: גיורא בר דעה, אייל דרור, עופרה שטראוס, עדי שטראוס, רוני חיימוביץ, ציפי עוזר-ערמון גיל מדין, מאיר שני, דוד מושביץ, גליה מאור, דליה נרקיס, דורית סלינגר, דליה לב, ושוקי שמר.

בשטראוס אומרים כי החברה תגיב לטענות כשכתב התביעה יימצא לידיה.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*