בוטלה זכיית ביכורי שדה במכרז לאספקת פירות וירקות לשב”ס

בית משפט לעניינים מנהליים קבע, לנוכח טענותיה של חברת סגלוביץ' נגד המכרז, כי ביכורי שדה לא עמדה בתנאי הסף של הערבות הבנקאית במכרז

משאית של ביכורי השדה בנמל חיפה. צילון: דוד שי, ויקימדיה

במשך שנים התקיים מכרז של שירות בתי הסוהר (השב”ס) בתחום הפירות והירקות, כאשר רק חברה אחת מגישה הצעה וזוכה במכרז. מדובר בחברה הגדולה בארץ בתחום אספקת הפירות והירקות – חברת ביכורי שדה. הבלעדיות נבעה מקיומו של תנאי סף, המחייב מרכז לוגיסטי של המציע בקרבת משרדי הנהלת השב”ס. תנאי סף זה לא אפשר למציעים אחרים להגיש הצעה.

בעקבות פנייתה של חברת סגלוביץ’ לשב”ס טרם היציאה למכרז, במטרה לשנות את תנאי המכרז, שינה שב”ס את התנאים להגשת הצעות. התנאי ביחס למרכז לוגיסטי הקרוב למשרדי השב”ס, בוטל. כך, במכרז החדש שיצא הוגשו הפעם שלוש הצעות, במקום אחת שהוגשה קודם לכן.

לאחר שהוגשו הצעות במכרז החדש, נפסלה הצעה אחת ונקבע שוב שביכורי שדה היא הזוכה במכרז. בעקבות זאת פנתה חברת סגלוביץ’, הזוכה החלופית, וביקשה לעיין במסמכי ההצעה הזוכה ובהחלטות ועדת המכרזים. לאחר העיון במסמכים פנתה סגלוביץ’ לשב”ס ובקשה שיפסול את ההצעה הזוכה ויתקן את החלטתו, בשל מספר פגמים בתנאי הסף. שב”ס דחה את הפנייה ולכן פנתה סגלוביץ’ בעתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים.

כאמור בית המשפט קיבל את העתירה. בין היתר נקבע, לנוכח טענותיה של חברת סגלוביץ’, אשר יוצגה על ידי עורכי הדין יואב ביין ושחר אזולאי ממשרד פרופ’ ביין ושות’ עורכי דין, כי ביכורי שדה לא עמדה בתנאי הסף של הערבות הבנקאית במכרז. נקבע כי עובדה זו מביאה למעשה לכך, כי הערבות אינה ערבות מכרז אלא ערבות הסכם. כמו כן נקבע, כי המילים “קיום ההסכם” אף פוגעות באוטונומיה של הערבות, מכיוון שמדובר בתנאי סף ומכיוון שערבות פגומה כזו יכולה לגרום להסתבכות פרשנית אם וכאשר למזמין יהיה רצון לחלט אותה (למשל אם המציע יבקש לסגת מהצעתו). עקב כך יש לפסול את הערבות ובהמשך לפסול את ההצעה. צוין כי ערבות כזו יוצרת מרווח תמרון והכלל הוא שיש לכבד בעניין זה את עקרון השוויון. מכאן נקבע שיש לפסול את הצעת ביכורי שדה.

עוד נקבע כי בהצעת ביכורי שדה היה ריבוי פגמים נוספים, שגם אם כל אחד בנפרד לא מהווה פגם מהותי, הרי שילובם מצדיק גם הוא את פסילת ההצעה. כך למשל, מילאה ביכורי שדה מסמך לפיו היא מוסד ללא כוונת רווח, בעוד היא עסק רווחי לכל דבר. כמו כן, היא הגישה רישיון עסק שתחתיתו חתוכה.

בית המשפט קיבל את עתירת סגלוביץ’ וחייב את המשיבות ב -20 אלף שקל שכר טרחה כל אחת, לטובת העותרת.

תגובת ביכורי השדה לא התקבלה עד כה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*