אושרה ייצוגית נגד חברות משקר ומשקט המפעילות מכונות לממכר מזון ומשקאות בטענה לגבייה של עמלת כרטיס אשראי מהצרכנים

בבקשה נטען, כי אמנם אין איסור שבדין לגבות את עמלת כרטיס האשראי, אולם הפרקטיקה לפיה על גבי המוצר מופיע מחיר מסוים ואילו עמלת כרטיס האשראי מופיעה במקום אחר במכונה היא אסורה. המועצה הישראלית לצרכנות הצטרפה להליך באישור בית המשפט

בית המשפט המחוזי בירושלים אישר בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד החברות משקר מקיסריה ומשקט מפתח תקוה, המפעילות מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקאות. זאת, בטענה לגביית תוספת עמלת כרטיס אשראי שלא כדין מכל הצרכנים ששילמו בכרטיסי אשראי באלפי המכונות שלהן, עמלה הנעה בין 50 ל-80 אגורות על מחיר המוצר המוצג בחזית המכונה, וזאת בניגוד לחובה להציג את “מחירו הכולל” של המוצר.

בבקשה נטען, כי אמנם אין איסור שבדין לגבות את עמלת כרטיס האשראי אולם הפרקטיקה לפיה על גבי המוצר מופיע מחיר מסוים ואילו עמלת כרטיס האשראי מופיעה במקום אחר במכונה היא אסורה. עוד נטען, כי חוק הגנת הצרכן קובע כי יש להציג על גבי המוצר את “מחירו הכולל” לרבות כל עמלה הנגבית על ידי העוסק.

לדברי המבקשים, לירז שלו ושחר אברהם, חברות משקר ומשקט אינן רשאיות לגבות מן הצרכן אלא את מחיר המוצר המוצג בחזית המכונה, ולפיכך עליהן להשיב לצרכנים שרכשו את מוצריהן באמצעות כרטיסי אשראי את כל סכומי היתר שנגבו מהם מעבר למחיר המוצר.

בתביעה מצוין, כי בתגובה נטען על ידי משקר ומשקט כי חוק הגנת הצרכן קובע כי יש להציג על גבי כל מוצר את מחירו הכולל, שהוא המחיר הכולל את כל התשלומים בעבור המוצר וכל תשלום הנלווה לרכישתו, ואולם המחיר הכולל אינו כולל תשלום אשר יש לצרכן אפשרות מעשית לוותר עליו במסגרת העסקה. לדבריהן, על פי התביעה, עמלת כרטיס האשראי נועדה לכסות את העלויות הנוספות בהן הן נושאות בעסקאות בכרטיסי אשראי והמדובר בתוספת אשר לצרכן נתונה האפשרות המעשית לותר עליה על ידי רכישת המוצרים במזומן או בכרטיס נטען, ועל כן אין היא מהווה חלק מן ה”מחיר הכולל”.

המועצה הישראלית לצרכנות, שהצטרפה להליך באישור בית המשפט, טענה כי בקשת האישור עוסקת בסוגיה צרכנית חשובה של אי סימון המחיר הכולל על מוצרים הנמכרים במכונות אוטומטיות לרכישת מוצרי מזון וגביית תוספת מחיר בנוסף למחיר המוצג לצרכן. לעמדתה הפרקטיקה שבה נוהגות חברות מש-קר ומשקט, לפיה הן גובות תוספת תשלום על המחיר המוצג על גבי המוצר, היא פסולה ומטעה.

השופטת גילה כנפי-שטייניץ השתכנעה, כי עלה בידי המבקשים להראות קיומה של עילת תביעה אישית וייצוגית בכל הנוגע להפרת הוראות חוק הגנת הצרכן בעניין חובת הצגת “מחיר כולל”, וכי קיימת אפשרות שהשאלות המשותפות העולות בתביעה בעניין זה, לפיהן האם הפרו מש-קר ומשקט את חובת הצגת “המחיר הכולל” המוטלת עליהן והנזק שנגרם לחבר הקבוצה בגין כך – יוכרעו לטובת חברי הקבוצה.

השופטת ציינה כי הנזק שנגרם לחברי הקבוצה ציבור הצרכנים ששילמו בכרטיס אשראי הוא הסכום ששילמו ביתר מעבר למחיר המוצג בחזית המכונה, לפני כל מוצר שהוא המחיר המחייב של המוצר ולמעשה כשיעור עמלת כרטיס האשראי שנגבתה מהם. לדעת השופטת, מתקיימים בעניין גם יתר התנאים הנדרשים לאישורה של התביעה כייצוגית.

לדברי השופטת, עמלת כרטיס האשראי בעניינו איננה תשלום הנלווה לרכישת המוצר שניתנת לצרכן אפשרות מעשית לוותר עליו במסגרת העסקה, ולפיכך הצגתה בנפרד והוספתה למחיר המוצר בעת התשלום בכרטיס אשראי היא בניגוד לדין.

לדעתה, לפרשנות המוצעת על די חברות משקר ומשקט לפיה אין חובה לכלול את עמלת כרטיס האשראי ב”מחיר הכולל” של המוצר, השלכות רחבות החותרות תחת תכליותיה הבסיסיות ביותר של חובת הצגת “מחיר כולל”, וקבלת פרשנות זו תאפשר לעוסקים לגבות עמלה נוספת ונפרדת ממחיר המוצר בגין אמצעי התשלום בו נעשה שימוש, ככל שהשימוש באמצעי תשלום אחר הוא “מעשי”.

חברות מש-קר ומשקט חוייבו לשלם למבקשים את הוצאות הבקשה בסך 50 אלף שקל.

תגובת החברות לא התקבלה עד כה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*