לחם חוק

בקשה לפשרה בייצוגית שהוגשה נגד אסם בטענה להטעיה צרכנית: ייקור סמוי של מוצרים

22 במרץ 2023

בעקבות הליך גישור ארוך הגיעו הצדדים להבנות ולהסדר הכולל שני רכיבים: הראשון – הענקת הטבה לציבור בדמות תרומת מוצרים בשווי לצרכן של 400 אלף שקל, תרומה שתועבר במהלך תקופה שלא תעלה על שנתיים, לעמותת ארגון לתת. הרכיב השני – התחייבות של אסם לשינוי רוחבי של אופן הצגת משקלי המוצרים נשוא בקשת האישור