לחם חוק

חברת תמר דבש 2014 תובעת בטענה שלא שולם לה מלוא הפיצוי לאחר שבית האריזה שלה עלה באש

3 בינואר 2019

בתביעה נטען, כי על חברת איילון לפצות את התובעת בגין הנזקים שנגרמו וייגרמו לה עקב אי תשלום במועד של התשלום החלקי ואי תשלום יתרת הסכום המגיע לה. תביעת תגמולי ביטוח היא בסך 10.5 מיליון שקל