תרנגולות לביצים בלול סוללות מודרני, צילום: ויקימדיה
לחם חוק

יוני גידול ושיווק פרגיות תובעת את חברת הביטוח בעקבות תמותה של עופות

20 בינואר 2021

נטען, כי התביעה עוסקת בנזקים שנגרמו לתובעת כתוצאה מהתנהלותה של חברת הביטוח, אשר החליטה לדחות את תביעתה בניגוד לתנאי הפוליסה, והלכה למעשה הפרה את הסכם הפוליסה, עיכבה תשלומים והסבה לה נזקים נוספים