לחם חוק

ההסתדרות מבקשת לאסור על חברת תן ביס להתערב במהלכי ההתארגנות בחברה

5 בנובמבר 2020

על פי תגובת תן ביס: מדובר בתביעה נגד חברת השליחים “תן ביס סקובר”: זוהי תביעת השתקה לכל דבר ועניין שכל תכליתה הוא למנוע מעובדים רבים המתנגדים למהלך ההתארגנות להביע את דעתם. זאת, בניגוד למדיניות ההנהלה שמאפשרת מתן חופש ביטוי באופן שווה לכלל העובדים, למעט הנהלה בכירה