תאגיד המחזור אל"ה: הספק המרכזי של החברה בתחום מחזור הזכוכית, החל לכאורה להפחית את נפח העבודה עם החברה בעקבות פעולות הרו"ח. צילום ויקיפדיה
לחם חוק

חברות סביבה ירוקה וביג פאואר עתרו נגד תאגיד אל”ה לחייבו בהתקנת מצלמות בחצריו

30 ביולי 2020

נאמר בעתירה, בין השאר, כי תאגיד אל”ה אינו משיב לאספן את המכלים הפסולים ועושה בהם שימוש לצרכיו שלו, ובכך הוא מונע מהאספן את האפשרות להקטין את נזקו ולנסות להזדכות על אותם המכלים מול קבלני המשנה. התובעות דורשות להציב מצלמות באופן בו כל אספן יוכל לראות על בסיס יומיומי בשידור חי ובאיכות הראויה את הספירה של מכלי המשקה שלו

חדשות

יעד האיסוף למכלי המשקה הגדולים הושג לשנת 2017 ועומד על כ-57%

21 במרץ 2019

קנסות בהיקף 50 מיליון שקל שהטיל המשרד להגנת הסביבה ודוח ביקורת מעמיק המריצו את יצרני ויבואני מכלי המשקה הגדולים המדווחים באמצעות אל”ה לעמוד ביעדי האיסוף לשנת 2017 של לפחות 55%. עקב כך, לא יוחל מנגנון הפיקדון על מכלי המשקה הגדולים בגין שנה זו