מזון ומשפט / עו"ד ג'ון גבע

משחטת העופות סיפקה לתובעות מוצר מוגמר ולא חומר גלם ולכן התובעות לא זכו בתגמולי ביטוח

3 בדצמבר 2020

נטו ועוף הארץ מהדרין תבעו את המבטחת לתשלום תגמולים עקב נזקים שנגרמו להן כתוצאה משריפה שפרצה במשחטה. בית המשפט פירש את המונח “מוצר מוגמר” דווקא לטובת חברת הביטוח