לחם חוק

38 עובדי חברת שחיטת מהדרין שארית ישראל מבקשים צו לפירוק החברה בטענה לחדלות פירעון

11 בינואר 2021

לדברי העובדים, הם לא קיבלו את זכויותיהם האלמנטריות כעובדים במהלך עבודתם ובעת שפוטרו. כך לא קיבלו הודעה מוקדמת לסיום עבודתם, לא קיבלו את מלוא דמי החופשה ואת מלוא פיצויי הפיטורים שהיו זכאים להם, וחלקם לא קיבלו את מלוא דמי ההבראה ולא הופרשו בגינם מלוא ההפרשות לקרן הפנסיה