E-food מארח

העולם הפרוץ ברשת: הזמן לעשות סדר / עו”ד דן חי

20 באוקטובר 2020

ציוץ בוטה ברשת טוויטר נגד העיתונאית לינוי בר גפן ובן זוגה הוביל אותה להגשת תביעה לפיצויים כנגד הרשת החברתית. התביעה מעלה שוב את שאלת האחריות של אתרי אינטרנט ורשתות חברתיות לתוכן שמעלים גולשים