חדשות

רפי סדן, מייסד רשת שר המשקאות, טוען כי בניו גזלו ממנו את העסק שהקים

22 ביוני 2017

לדבריו, בניו שימשו כשלוחיו ונאמניו בעסק והוא נתן בהם את מבטחו, וכי למעשה “מלאכת” הגזל של העסק לא הייתה קשה מדי עבור בניו, שכן העסק ונכסים נוספים הופקדו על ידו בידיהם בנאמנות, וזאת למשמרת עד אשר יסדיר את ענייניו האישיים, שמנעו ממנו מלרשום את העסק על שמו. לטענת הנתבעים, לא היה כל סיכום בינם לבין אביהם לפיו הם ישמשו כנאמנים וכי הם הגיעו לידי הסדר עם אביהם, לבקשתו, לפיו תמורת סכום של 300 אלף שקל אותו יקבל מהחברה, הוא יתנתק ממנה כליל