לחם חוק

בעל מניות בפיצה ברוקלין: בעל השליטה עושק את החברה ומבריח את רווחיה

12 באוגוסט 2018

על פי התביעה, בעל השליטה במסעדה נהנה מזכויות שליטה מלאות בה בעקבות הוראות ייחודיות בהסכם המייסדים, באופן המאפשר לו לעשוק את החברה בחלק של כמעט פי עשרה ביחס לשיעור החזקותיו הקטן בחברה. זאת כאשר הוא מחזיק 11% מהחברה בלבד. תגובת ארבעת שותפיו של רונן אסור בחברת ברוקלין: זו תביעת כזב חסרת יסוד וכל תכליתה היא לכפות על שותפיו לרכוש את מניותיו בתמורה שאינה מגיעה לו