קוקה קולה דיאט. מקור: ויקימדיה
לחם חוק

ייצוגית נגד החברה המרכזית למשקאות קלים: גובה מחיר מופרז על קוקה קולה זירו ודיאט בבקבוקי 1.5 ליטר

14 בדצמבר 2017

לבקשה מצורפת חוות דעת מומחה של חנן שרון, הקובעת כי המשיבה מנצלת לרעה את מעמדה כבעלת מונופולין בשוק הקולה (נתח שוק של כ-88%) וגובה מחירים מופרזים עבור המשקאות המשווקים על ידה בבקבוקים של 1.5 ליטר ברשתות השיווק, באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור. תגובת החברה: עיון ראשוני בתביעה מעלה שאין לה שחר