לחם חוק

בקשה להסדר פשרה בייצוגית נגד סלטי משני שהוגשה בטענה למכירת מוצרים בלי להפחית את משקל האריזה

16 בפברואר 2023

בתגובה טענה החברה בין השאר כי בסניפיה מופיע שילוט המעיד על כך שמשקל האריזה אינו מנוכה ממשקל המוצר. על פי ההסדר, סך הפיצוי לחברי הקבוצה המיוצגת יעמוד על 2.25 מיליון שקל על ידי מתן הנחה רוחבית בגובה של 5% ממחירי כלל המוצרים הנמכרים בסניפי החברה. סכום הפיצוי בהנחה יינתן למשך תקופה של 18 חודשים