לחם חוק

ייצוגית נגד חברת ש.שסטוביץ בטענה לסימון מוצרים בסמלים אדומים מוקטנים

15 בנובמבר 2022

נטען כי החברה מתעלמת מסימון המוצרים המיובאים ו/או המשווקים על ידה בסימון מזון אדום, כמתחייב מתקנות ההגנה על בריאות הציבור. תגובת החברה: מדובר בתביעה קנטרנית ולא מבוססת. שסטוביץ תציג את טענותיה בנושא בפני בית המשפט, כמקובל