לחם חוק

פשרה בעקבות ייצוגית שהוגשה נגד רשת רמי לוי בטענה להטעיה בסימון תחליפי גבינה

2 ביוני 2022

לאחר הידברות בין הצדדים הם הגיעו להסדר פשרה לסיום המחלוקת, מבלי שצד מודה בטענות משנהו. קבוצת התובעים עליה יחול ההסדר היא כלל לקוחות רמי לוי אשר הוטעו לרכוש מוצרים שתוארו כ”גבינה” בשעה שהם אינם גבינה. הרשת תעניק לציבור פיצוי כספי בסכום מצטבר של כ-282 אלף שקל בדרך של מתן הנחות