לחם חוק

ייצוגית נגד קשת טעמים בטענה להטעיה בסימון כמות הקלוריות בסוגי הלחם השונים

14 בספטמבר 2023

לדברי המבקשת, רכשה במספר הזדמנויות באמצעות אתר האינטרנט של קשת טעמים, לחם “קל לעניין”, כאשר בטבלת סימון הערכים צוין כי הלחם מכיל 171 קלוריות. אולם הסתבר לה בדיעבד כי הסימון מטעה, וכי הוא מכיל הלכה למעשה 213 קלוריות