לחם חוק

ייצוגית נגד 17 חברות לייצור, יבוא ושיווק מוצרי מזון בטענה להפרת תקן בשל סימון מטעה של התוויית השימוש ביחס לתאריך

28 באוקטובר 2021

לטענת המבקשת, על אריזות המוצרים של המשיבות סומנה התוויית השימוש ביחס לתאריך, בסימון מטעה עם ציון התאריך, כאילו היה זה לטובת הצרכנים, וכל זאת במטרה להשיא למשיבות הכנסות בניגוד לדין ותוך הטעיה