לחם חוק

ייצוגית נגד רשת יינות וטעמים בטענה להפרת החובה לסמן בעברית מוצרים המשווקים על ידה

18 באוגוסט 2022

לדעת המבקש, ההפרה בעניינו היא כפולה: ראשית – יינות וטעמים מגדילה את רווחיה על ידי שלילת האוטונומיה מלקוחותיה והטעייתם תוך הפרת צו סימון טובין. שנית – הרשת חוסכת את העלות המשמעותית הצפויה מסימון עשרות מוצרים בשפה העברית ובכך היא מעצימה את רווחיה