לחם חוק

ייצוגית נגד קוקה קולה בטענה להפרת חוק הספאם

19 במאי 2022

לדברי המבקש, קוקה קולה שולחת דברי פרסומת לנמענים בלי שקיבלה את הסכמתם המפורשת מראש, כנדרש על פי הוראות חוק התקשורת. הדבר מקבל משנה תוקף בשל העובדה כי ברירת המחדל של החברה בעת הצטרפות לפעילויות היא כי אין הסכמה למשלוח דברי פרסומת ורק מי שיוזם באופן אקטיבי לחיצה על הסכמה למשלוח – נותן את הסכמתו

חדשות

תיקונים לחוק הספאם ולחוק הגנת הצרכן

13 במרץ 2018

התיקון לחוק הספאם קובע, כי במצב שבו הסתיימה עסקה בין מפרסם לנמען, שעניינה רכישת טובין או שירותים באופן מתמשך, לרבות אם הסתיימה כתוצאה מביטולה כדין, לא יוכל עוד המפרסם להמשיך ולשלוח לנמען דברי פרסומת. מתוך עדכון לקוחות – דיני צרכנות – משרד עוה”ד נשיץ ברנדס אמיר