לחם חוק

ייצוגית נגד ויקטורי בטענה לאי הצגת המחיר הכולל בביצוע עסקאות מקוונות

26 בינואר 2023

בבקשה נאמר כי חוק הגנת הצרכן מחיל על עוסקים חובה שלא ניתן להתנות עליה להציג בפני הצרכן את המחיר הכולל של המוצר, דהיינו את המחיר הסופי הכולל את כל התשלומים הנלווים לאותו המוצר אשר לא ניתן לוותר עליהם במסגרת העסקה, וכי המחיר הכולל אינו כולל את דמי המשלוח או את דמי האיסוף העצמי

לחם חוק

ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 15 מיליון שקל נגד מרס ריגלי בטענה להטעיה

18 במאי 2021

לטענת המבקש, בשנים אחרונות החלה החברה לשווק במקביל לאריזות הרגילות של טוויקס במשקל 50 גרם, אריזות במשקלים של 46 גרם שמחירם זהה לאריזות הרגילות, כך שלמעשה המוצרים התייקרו. תגובת מרס: החברה היא יצרנית גלובלית שמקיימת את כל הוראות החוק. מרס טרם קיבלה את הבקשה ולכן איננה יכולה להתייחס אליה

עו"ד דלית בן ישראל ועו"ד אפרת ארצי
E-food מארח

הסדרה חקיקתית צרכנית של מועדוני לקוחות

4 בספטמבר 2017

תיקון לחוק הגנת הצרכן (מס’ 53), עוסק בהגבלת יכולתו של עוסק לסיים תכנית הטבות מתמשכת שהעניק ללקוחותיו בעת הצטרפותם למועדון הלקוחות שלו או לבצע שינויים בה, בין אם ההצטרפות נעשתה בתשלום ובין אם לאו