ביטחון המזון

הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא עתר להורות למשרד הבריאות למסור לו מידע הנוגע לאסדרה של פרסום ושיווק מזון מזיק

6 ביוני 2024

על פי הפנייה, משרד הבריאות הקים ועדה לאסדרה המקדמת תזונה בריאה וועדה נוספת להגבלת פרסום מזון מזיק שדנה ביישום ההמלצות, אך למרות שעבודתן הסתיימה בשנת 2018, לא פרסם המשרד כל דו”ח או מסמך אחר בנושא. לטענת העותרים, לא חלה התקדמות של ממש בנושא אם בכלל והתנהלות משרד הבריאות לוטה בערפל

מאמרים

מה מוגש לאורחים על שולחן ראש הממשלה וכמה זה עולה? / מאת טלי ברנר

19 בנובמבר 2020

מיהו ראש המדינה שזכה לקבל בבית ראש הממשלה את הארוחה היוקרתית ביותר והמזינה ביותר? שאלה מסקרנת זו מקבלת תשובה עקיפה בדוח של משרד ראש הממשלה, החושף פירוט של הארוחות שהוגשו במעון בבלפור ובמשרד על ידי שפים בכירים

מזון רגיש? תוספי תזונה. מקור: ויקימדיה
חדשות

חטיבת תוספי תזונה בלשכת המסחר עתרה לקבלת מידע ממשרד הבריאות

18 באפריל 2019

נטען כי פנייתה של העותרת לקבלת המידע מכוח חוק חופש המידע נתקלה בסירוב גורף, וכי המידע המבוקש נחוץ לעותרת לצורך ניהול עסקיהם השוטפים של החברים בה, כמו גם לצורך קבלת החלטות הקשורות ליבוא של תוספי תזונה