לחם חוק

חברת שיר-בן קייטרינג מבקשת להקפיא הליכי מכרז של עיריית באר שבע לאספקת ארוחות חמות למוסדות חינוך מיוחד בעיר

21 ביולי 2022

לטענת החברה, אחד מתנאי הסף שנכללו במכרז האמור לשירותי הסעדה, הדורש ניסיון בהגשת 800 מנות לחינוך המיוחד דווקא, הוא תנאי פסול המציב מכשול לא ענייני בפני מציעים פוטנציאליים