בית המשפט המחוזי בחיפה, צילום: הרשות השופטת
חדשות

חברת המזון ח.י. טבעי מהגליל הגישה בקשה דחופה להקפאת הליכים בשל קשיים תזרימיים

10 במאי 2017

בבקשה נאמר, כי בימים אלה הביעו מספר גורמים התעניינות רצינית וקונקרטית באשר לאפשרות השקעה בחברה ולעת עתה התעניינות זו לא הבשילה לכדי גיבוש עסקה מול משקיע או קבוצת משקיעים, אולם בכוונת החברה לפעול למיצוי אפשרות זו