שמן זית אליעד, צילום מתוך אתר החברה
לחם חוק

שמן זית אליעד עתרה לבטל החלטה של משרד הכלכלה לפיה אינה עומדת בתנאי מפעל מאושר

27 בספטמבר 2017

לחברה ניתן ב-2008 מעמד של מפעל מאושר ובהתאם לאישור שקבלה הקימה מפעל, בו השקיעה מעבר להתחייבותה בתכנית המאושרת. לדברי העותרת, האישור שניתן לה בוטל על ידי מרכז ההשקעות בטענה לאי עמידתה ביעדים עסקיים של התכנית, ללא הנמקה. משרד הכלכלה והתעשייה: המנהלה התחשבה בכל טיעוני החברה ונשמרת לחברה הזכות להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים