חדשות

אחוה נלחמת בהקטנת אריזות הטחינה

5 במרץ 2020

אחוה מבקשת ממשרד הכלכלה לאכוף את התקן המומלץ לגודל אריזות טחינה על היצרנים. לטענת החברה, מספר יצרני טחינה עושים דין לעצמם ומשווקים טחינה באריזות 450 גרם בניגוד להמלצת התקן, ולעיתים גם בלי להוזיל את המחיר ביחס לטחינה במשקל 500 גרם