עודד שהם יו"ר ועד הרפתנים. צילום עצמי
חדשות

ועד הרפתנים נגד התאחדות מגדלי בקר: אם לא תפעלו נגד הכפשות האוצר, משרד חקלאות והפגיעה במכסות, נתנתק מכם

13 באוגוסט 2018

במכתב קוראים הרפתנים לנציגי התאחדות להתנגד להסכם העקרונות המתגבש בין הממשלה לחקלאים, שלדבריהם פוגע בצורה אנושה ב-600 הרפתות המשפחתיות ואף במרבית הרפתות השיתופיות במושבים. הוועד גם קורא להתנגד בכל תוקף לכוונה לייבא לישראל מוצרי חלב, בטענה כי הדבר מנוגד לחוק החלב, ושבכל מקרה לא יביא לטענתם להורדת מחירים לצרכן