חברת החשמל (צילום מסך)
חדשות

סודקסו מבקשת להורות לחברת החשמל לאפשר את השתתפותה במכרז לאספקת שירותי מזון לעובדים

26 באוקטובר 2017

לדברי העותרת במכרז נכלל “תנאי סף” המונע השתתפות בו, בין היתר ממי שסיפק לחברת החשמל את השירותים שמציע המכרז בסמוך למועד האחרון להגשת ההצעות, והוא עשה כך במהלך שבע שנים ברציפות