חורשת טל. מקור: ויקימדיה
לחם חוק

הרשות לשמירת הטבע והגנים מבקשת להתנות מתן רישיון עסק למזנון בגן הלאומי חורשת טל בהסכמתה

28 בפברואר 2018

הרשות הגישה עתירה מנהלית נגד המועצה האזורית הגליל העליון, שדחתה את בקשתה בטענה כי לא נדרשת הסכמת הרשות למתן הרישיון. לטענת המועצה, מאחר שהמזנון בחורשת טל היה קיים משנת 1962 בהפעלתו של קיבוץ הגושרים, המדובר בעסק שהיה קיים ערב ההכרזה על חורשת טל כגן לאומי, וככזה הוא מוחרג מתחולת החוק