אכל ושתה

חוק לחוד, גזיבו לחוד

30 באוגוסט 2018

המסעדה על חוף ימה של הרצליה, מתעלמת במופגן מהחוק האוסר להוסיף לחשבון דמי שירות. סיפור בהמשכים