משקה אנרגיה XL
בריאות

טמפו מבקשת צו מניעה נגד סיטונאים ומשווקים של משקה אנרגיה XL בטענה לאי סימון בהתאם לדין

15 ביוני 2017

בתביעה נטען, כי אין להכניס מכלי משקה לתוך ישראל, קל וחומר להעמידם למכירה, בלי לסמן עליהם את מלוא המידע הנדרש בחוק, וכי על היבואן להדביק על מכלי המשקה את התווית עליה הודפס כל המידע הדרוש. לטענת טמפו, הנתבעים, חברות בית המשקאות של נפתלי ובית היין, יוצרים במודע סכנה אמתית לבריאות הציבור