עובדי קפה נואר במהלך המאבק להכרה, צילום: הנוער העובד והלומד
חדשות

קפה נואר מבקשת לבטל פסיקה המחייבת אותה לשלם 300 אלף שקל על פגיעה בהתארגנות העובדים

13 בספטמבר 2018

לטענתה, מדובר במכת גרזן של ממש המעמידה את המשך פעילותה בספק רב. לדבריה, אין כל תקדים בעבר לסכומי פיצוי בהיקף שכזה ומדובר בסכום פיצוי חסר כל התאמה לנסיבות המקרה, לגודלה היחסי של המסעדה, למספר העובדים המועסקים על ידה (כ-70 עובדים) ולהיקף פעילותה הכספי