E-food מארח

מה בין אלרגיה ורגישות לחלב

19 בנובמבר 2018

ילדים ואף מבוגרים רבים מתלוננים על תחושת אי נעימות לאחר שתיית חלב. כמות החלב הניגר משתנה והסף לתחושת האי נעימות משתנה בין אחד לאחר. רגישות? אלרגיה?