חדשות

יעד האיסוף למכלי המשקה הגדולים הושג לשנת 2017 ועומד על כ-57%

21 במרץ 2019

קנסות בהיקף 50 מיליון שקל שהטיל המשרד להגנת הסביבה ודוח ביקורת מעמיק המריצו את יצרני ויבואני מכלי המשקה הגדולים המדווחים באמצעות אל”ה לעמוד ביעדי האיסוף לשנת 2017 של לפחות 55%. עקב כך, לא יוחל מנגנון הפיקדון על מכלי המשקה הגדולים בגין שנה זו