לונדון מיניסטור תל אביב. צילום: Sambach ויקימדיה
לחם חוק

לונדון מיניסטור מסעדנות הגישה ייצוגית נגד עיריית תל אביב בטענה לגביית אגרת שילוט ביתר

5 ביולי 2018

המבקשת מציינת כי בהתאם לממדי השלטים שהיא מחזיקה, העירייה גבתה ביתר סכום כולל של 22.49 שקל במכפלת מספר השלטים המוצבים בשטח שיפוטה של העירייה, וכי מדובר במאות אלפי שקלים הנגבים שלא כדין מציבור העוסקים