לחם חוק

נובל אנרג’י נתבעת לפצות חקלאי ב-415 אלף שקל בטענה לאחריותה לנזק שנגרם למטע בבעלותו

17 ביוני 2021

בתביעה נאמר כי במהלך ביצוע העבודות להנחת צינור גז ערמה החברה הנתבעת ערמות של חומר ריבוד לצינורות, מערבית למטע המשמש שבבעלות התובע. חומר הריבוד יצר ענני אבק שנחתו על עצי המטע ויצרו שכבות אבק שנחתו באופן רצוף במהלך חודשי הקיץ והסתיו על עצי המטע, וגרמו לפגיעה קשה בהתפתחותם

לחם חוק

ייצוגית בהיקף 4.2 מיליון שקל הוגשה נגד משקאות חינאוי בטענה להפרת חוק הפיקדון על מכלי משקה

17 ביוני 2021

לטענת המבקש, הוא רכש משקאות באחת מחנויות החברה, ולאחר מכן ניסה להחזיר בה את המכלים, אולם על אף שהחברה הייתה מחויבת לקבל ממנו את המכלים ולשלם לו בעדם, סירבו עובדי החנות לבקשתו בטענה לפיה החנות מקבלת מכלי משקה מסוג אחד בלבד

לחם חוק

סופר קופיקס מבקשת לעכב ביצוע של צו הסגירה שהוצא למרכול שלה בהרצליה

17 ביוני 2021

לדברי סופר קופיקס, המרכול עומד בדרישות הגורמים המאשרים, אך המניעה לקבלת רישיון עסק נעוצה בדרישת מחלקת הנדסה של העירייה להגשתה של בקשה לשימוש חורג מהיתר לבנק למרכול, שהוגשה על ידה ונדחתה על ידי הוועדה המקומית. סופר קופיקס מציינת כי היא שוקדת על הכנתו של כתב ערר לוועדה המחוזית

לחם חוק

שלדון הסעדה תובעת 290 אלף שקל מפייסבוק ישראל בעקבות חסימת החשבון

3 ביוני 2021

לטענת התובעת, בסוף חודש מרץ השנה, ללא התראה מראש ובעודה מפרסמת את המסעדה אשר אך נפתחה לאחר הסרת מגבלות הקורונה, סגרה פייסבוק את חשבונה, וכך היא מצאה עצמה ללא אפשרות לפרסם את העסק וליצור קשר עם לקוחותיה

לחם חוק

בעלי חנויות מכולת בשינקין בתל אביב מבקשים להורות לדור אלון לסגור בלילה ובימי המנוחה את מרכולי AM:PM באזור

27 במאי 2021

לחלופין מתבקש בית המשפט להורות כי המרכולים האמורים יפעלו בתל אביב אך ורק בהתאם לשעות הפעילות המותרות על פי חוק. לדברי התובעים, הצרכנים אשר ידלגו על המכולת הסגורה היישר לשערי המרכולים הפתוחים, לא יחזרו למכולת במהלך השבוע לרכוש את מה שרכשו בלילות ובסוף השבוע

לחם חוק

רשת רמי לוי מבקשת לבטל את החלטת הממונה על הגנת הצרכן להטיל עליה עיצום של כ-600 אלף שקל או להפחיתו

27 במאי 2021

הממונה ייחס לרשת הפרות שעניינן פערים בנוגע לפרסום מלוא רשימת סניפיה, אי פירוט של הסניפים המקוונים, אי רישום כתובת הדואר של הסניפים המקוונים, פערים בנוגע לפרסום קובץ המצרכים ומחירים המעודכן שלה ועוד. לדברי המבקשת, מרבית ההפרות המיוחסות לה אינן רלבנטיות אליה אלא קשורות אם בכלל אך ורק לחברה נכדה שלה

לחם חוק

שתי ייצוגיות נגד רשת רמי לוי שיווק השקמה בטענה למצג שווא בקשר למותג הפרטי

20 במאי 2021

בבקשה האחת נטען כי הרשת מציגה ללקוחות מצגים שגוייםבנוגע לפרטים מהותיים לעסקה כגון: זהות היצרן, מחיר, כמות ואיכות המוצרים, בניסיון לבדל את מוצרי המותג הפרטי של רמי לוי משאר המוצרים ולגרום ללקוחות לסבור כי הם כביכול באיכות גבוהה יותר. בקשה אחרת עוסקת בטענה לאי הצגת מחירי המוצרים בסניפים