לחם חוק

ייצוגית נגד רשת רמי לוי בטענה שתנאי מועדון הצרכנים שונו ללא התראה מוקדמת

4 במרץ 2021

בבקשה נטען, כי ברשת רמי לוי הוחלט, באופן חד צדדי, לשנות באחת ולאלתר את תוכנית הטבות המוענקת לחברי המועדון שלה. זאת, ללא מתן הודעה מוקדמת, הן מראש והן בדיעבד, ללא כל תקופת מעבר, בלי שהיא מאפשרת לחברי המועדון להוסיף ולממש את ההטבות

לחם חוק

נהג חלוקה בטמפו ביקש פסק דין הצהרתי כי לא ניתן לפטרו בשל סרבנות לחיסון וסירוב לבצע בדיקת קורונה; התביעה נמחקה

25 בפברואר 2021

תגובת טמפו: החברה מדגישה כי כתב התביעה נמחק עוד בטרם שהומצא לחברה ולא נתקבל בחברה מעולם. טמפו לא דורשת מאף עובד להתחסן וודאי שלא מאיימת בפיטורים. בהתאם לדרישת הלקוחות ועובדי החברה המחוסנים ועל פי חוות דעת משפטיות ומכתבי עמדות שפורסמו הן על ידי התאחדות התעשיינים והן על ידי ההסתדרות הכללית, מבקשת טמפו מעובדים אשר בוחרים שלא להתחסן להציג פעמיים בשבוע תוצאה עדכנית של בדיקת קורונה

אילוסטרציה: pixabay
לחם חוק

מאפיות אנג’ל וברמן עותרות לבטל החלטה לא למסור להן נתונים על המרווח הקמעונאי בצו הפיקוח על מחירי הלחם

25 בפברואר 2021

הנתונים האמורים, מדגישות אנג’ל וברמן, שמצויים בידיה של ועדת המחירים, הם בעלי השלכה קריטית על ההצדקה בהטלת הפיקוח על מחירי הלחם, ועל גובה המחיר המפוקח שיש לקבוע לאורם. לדבריהן, יש במידע זה כדי להביא להוצאת מוצרי הלחם המפוקחים מפיקוח, ולכל הפחות להביא להעלאה משמעותית במחיריהם

לחם חוק

ייצוגית נגד יינות ביתן ונטו מלינדה בטענה להפרה יסודית של חוק איסור הונאה בכשרות

22 בפברואר 2021

המבקש מציין כי כלל לא העלה בדעתו כי ישנו חשש כלשהו בנוגע לכשרות המוצר, אך לאחר שהוא ובני משפחתו אכלו מהמוצר ללא כל חשד או חשש, התברר לו לתדהמתו כי המוצר “נקניקיות מרגז” שרכש מופק בין היתר מנבלות וטרפות שאינם מותרות לאכילה על פי הלכות כשרות של הדת היהודית

יינות יקב אלכסנדר
לחם חוק

יקב אלכסנדר תובע 145 אלף שקל ממגדל בעקבות תקלה שגרמה לאובדן 6,100 ליטר של יין

11 בפברואר 2021

על פי התביעה, מקרה הביטוח הוכר על ידי מגדל, אך הוערך בחסר בשל טעות בחישוב נפח היין וטעות בהערכת שווי המכירה של כל בקבוק. זאת, לנוכח הגדרות מיוחדות שנרשמו על יד מגדל עצמה לגבי אופן הערכת שווי מלאי יין וצורת השיפוי לאחר נזק

הסעדה

שיבולת מבקשת לבטל את זכיית סודקסו במכרז למתן שירותי הסעדה בקריית הכבאות בראשל”צ

11 בפברואר 2021

לטענת שיבולת, ועדת המכרזים לא ניקדה את ההצעות בהתאם לנוסחת השקלול הקבועה במכרז, אלא על פי נוסחה שונה, כאשר אין חולק שאילו הוועדה הייתה מיישמת את נוסחת השקלול המעוגנת במכרז, הצעתה שלה היתה זוכה בו

לחם חוק

אסם מבקשת לבטל תשלום היטלי פיתוח וארנונה שהשיתה עיריית יוקנעם בגין המפעל בעיר

4 בפברואר 2021

מדובר בדרישות תשלום בהיקף כ-30 מיליון שקל, שלטענת אסם מתייחסות לעילות שנוצרו לפני 20 ו-50 שנה ונראה שהן הוצאו בקלות דעת ובאופן לאקוני ושרירותי. תגובת העירייה: בבדיקה רוחבית שנעשתה נמצא כי חיובה של אוסם הוא חיוב חסר, והעירייה כשומרת חוק חייבת לחייב בהתאם. אנו בטוחים שלאור היחסים המצוינים יימצא בסופו של דבר פתרון

לחם חוק

פרי הגליל מבקשת לבטל מכרז לייבוא שעועית קפואה ממדינות האיחוד האירופי בפטור ממכס

28 בינואר 2021

לטענת פרי הגליל, למרות ההוראות הברורות לגבי מועדי הגשת המכרז, פורסם המכרז לראשונה באתר משרד הכלכלה רק ב-30 בדצמבר 2020, באופן שהותיר ארבעה ימי עסקים בלבד להגשת הצעות למכרז ולאחר שהמועדים שנקצבו במסמכי המכרז לשם הגשת שאלות הבהרה וקבלת התשובות להן, כבר חלפו