בית המשפט התיר ל-E-food לפרסם כי עוף טוב עתרה לבטל את החלטת מרכז ההשקעות לחייבה בהחזר חלק מהמענק

עוף טוב הגישה עתירה מנהלית לביטול החלטת מרכז ההשקעות לבטל את כתב האישור שניתן לה, על פי החוק לעידוד השקעות הון. החברה פנתה לבית המשפט וביקשה צו איסור פרסום על המידע בדבר העתירה. עיתון E-food התנגד לבקשה ובית המשפט התיר לפרסמה למעט מספר נתונים

בית המשפט המחוזי בירושלים התיר לעיתון E-food, שיוצג על ידי עוה”ד שלומי הדר וירון זמר ממשרד גבע-הדר, לפרסם ידיעה, לפיה חברת עוף טוב הגישה עתירה מנהלית למתן צו המורה על ביטול החלטת מינהלת מרכז ההשקעות לבטל את כתב האישור שניתן לה על פי החוק לעידוד השקעות הון. בתוך כך, לחייב אותה בהחזר מענקים חלקי בשיעור של 25% מהמענק שניתן לה.

עוף טוב פנתה לבית המשפט וביקשה צו איסור פרסום על המידע בדבר העתירה. עורך עיתון E-food  אריה לביא וההוצאה לאור תקשורת כלכלית בע”מ התנגדו לבקשה באמצעות עורכי הדין שלומי הדר וירון זמר ממשרד גבע-הדר. בית המשפט התיר פרסום של העתירה למעט מספר נתונים.

כאמור, חברת עוף טוב (שאן) העוסקת בייצור ומכירה של מוצרי עופות והודים ממפעלה באזור עמק בית שאן, הגישה עתירה מנהלית למתן צו המורה על ביטול החלטת מינהלת מרכז ההשקעות לבטל את כתב האישור שניתן לה על פי החוק לעידוד השקעות הון ולחייב אותה בהחזר מענקים חלקי בשיעור של 25% מהמענק שניתן לה, סך העומד על 3 מיליון שקלים נכון למחצית חודש יולי השנה, בטענה כי המפעל לא עומד בתנאי מפעל בר תחרות.

בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נאמר, כי בשנת 2006 אישרה מינהלת מרכז ההשקעות את תכנית ההשקעות שהגישה חברת עוף טוב, לפיה היא תהיה זכאית למענק בשיעור של 9.6 מיליון שקלים. לדברי עוף טוב, היא ביצעה את כתב האישור במלואו, עמדה בכל חובות הדיווח למינהלת כפי שנדרשה, וקיבלה את המענק במלואו.

בעתירה נכתב, כי אחד מתנאי הסף לקבלת מענקים על פי החוק הוא הגדרת המפעל מבקש המענק כמפעל בר תחרות, שמשימתו האופרטיבית היא עמידה בתנאי ייצוא בשיעור של 25% מסך כל מכירות החלק שהורחב במפעל באותה השנה. לדברי עוף טוב, בעקבות אירועים חיצוניים שאינם תלויים בה ולא היו בשליטתה, ביניהם התפרצותן בישראל של מחלות ניוקסל ושפעת העופות, חרם בינלאומי על ייבוא מוצרים מאזור יהודה ושומרון ומניעת יצוא לירדן, היא לא עמדה באותם תנאי ייצוא כבר ממועד אישור התוכנית. מסיבה זו בוטל במחצית חודש דצמבר 2017 כתב האישור והיא נדרשה להחזיר את המענק באופן חלקי בשיעור של 25%.

לטענת עוף טוב, החלטת מינהלת מרכז ההשקעות וועדת ההשגה שדחתה את השגתה על החלטת המינהלת, נגועה באפליה אסורה, ניתנה מבלי שהתבססה על תשתית עובדתית ראויה ומבלי שנשקלו בגדרה שיקולים רלוונטיים ומהותיים, והיא בלתי סבירה באופן קיצוני.

לחלופין, התבקש בית המשפט להורות, כי על עוף טוב להשיב סכומים הנמוכים משמעותית מאלה שקבעו על ידי מינהלת מרכז ההשקעות וכי לסכומים אלה לא יתווסף מרכיב של ריבית פיגורים, מהמועד בו התקבל כתב האישור.

נציין, כי המדינה הסכימה בשלב זה, להשהות את הליכי הגבייה מעוף טוב, תוך שמירה על טענותיה.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*