תנובה נתבעת לשלם כ-7 מיליון שקל לשותפות מפעלי קירור קר-פרי עקב נזקים שנגרמו לחדרי קירור שהושכרו לה

לדברי התובעת, נתגלו במושכר שורה ארוכה של נזקים ואין מחלוקת על כך שתנובה הותירה אחריה נזקים קשים למושכר על שלל חלקיו, והותירה אחריה הרס רב במושכר, אשר תיקונם כרוך בהשבתת חדרי הקירור למשך תקופה בת שישה חודשים

משאית של תנובה. צילום: אתר החברה

קונצרן תנובה נתבע בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד לשלם כ-7 מיליון שקלים לשותפות מפעלי קירור קר-פרי (1994) מחולון שעיסוקה בניהול בתי קירור מתקדמים תוך מתן פתרונות טכנולוגיים ולוגיסטיים מתקדמים לחברות בתחום המזון.

בתביעה נאמר כי במחצית חודש יולי 2009 התקשרו הצדדים בהסכם שכירות, בגדרו שכרה תנובה מהתובעת לצרכי פעילותה העסקית, חדרי קירור ושטחי שירות ומשרדים במרכז ההפצה שבבעלותה בחולון. זאת, תוך התחייבות מפורשת להשתמש במושכר באופן זהיר ונאות ולהחזיקו במצב טוב ותקין, ובתום תקופת השכירות להשיבו לתובעת במצב טוב ותקין.

אלא שמבדיקה שנערכה לבקשת התובעת בסמוך לפני פינוי המושכר על ידי תנובה, התברר לה כי תנובה גרמה לנזקים רבים וקשים במושכר על כל חלקיו, וזאת כתוצאה מרשלנותם ו/או חוסר הזהירות (שלא לומר הזלזול) של עובדי תנובה ו/או מי מטעמה. זאת, בין היתר, על ידי שימוש רשלני ולא זהיר במלגזות שהובילו סחורה אל חדרי הקירור ומהם, ושימוש רשלני ולא זהיר של נהגי משאיות ההובלה.

לדברי התובעת, נתגלו במושכר שורה ארוכה של נזקים ואין מחלוקת על כך שתנובה הותירה אחריה נזקים קשים למושכר על שלל חלקיו, והותירה אחריה הרס רב במושכר, אשר תיקונם כרוך בהשבתת חדרי הקירור למשך תקופה בת שישה חודשים.

כמו כן התעלמה תנובה מדרישתה לקיים את המנגנון לקביעת אומדן הנזקים במושכר תוך שהיא מעלה טענות סרק שונות ומשונות וחסרות בסיס, שכל מטרתן לחמוק מקיום התחייבויותיה החוזיות הברורות, ובכך לחמוק מקיומו של המנגנון המוסכם לאומדן הנזקים במושכר.

אשר על כן מתבקש בית המשפט לחייב את תנובה לשלם לתובעת את עלות תיקון הנזקים שגרמה למושכר, וכן לפצות אותה בגין השבתת חדרי הקירור לתקופה הנדרשת לשם תיקון הנזקים.

תגובת תנובה לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*