תיקונים לחוק הספאם ולחוק הגנת הצרכן

התיקון לחוק הספאם קובע, כי במצב שבו הסתיימה עסקה בין מפרסם לנמען, שעניינה רכישת טובין או שירותים באופן מתמשך, לרבות אם הסתיימה כתוצאה מביטולה כדין, לא יוכל עוד המפרסם להמשיך ולשלוח לנמען דברי פרסומת. מתוך עדכון לקוחות - דיני צרכנות - משרד עוה"ד נשיץ ברנדס אמיר

צילום: Pixabay
עו"ד דלית בן ישראל
עו”ד דלית בן ישראל

מאת עוה”ד דלית בן ישראל, אילן וינדר ואפרת ארצי

תיקון לחוק הספאם

לאחרונה נכנס לתוקף תיקון 66 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 (המכונה “חוק הספאם”), שעניינו איסור על משלוח דברי פרסומת בסיומה של עסקה מתמשכת. התיקון לחוק קובע כי במצב שבו הסתיימה עסקה בין מפרסם לנמען שעניינה רכישת טובין או שירותים באופן מתמשך, לרבות אם הסתיימה כתוצאה מביטולה כדין, לא יוכל עוד המפרסם להמשיך ולשלוח לנמען דברי פרסומת.

המשמעות היא שסיום ההתקשרות ייחשב, כשלעצמו, מתן הודעת סירוב על ידי הנמען להמשך קבלת דברי פרסומת מהמפרסם, וזאת גם אם הנמען נתן בשלב כלשהוא לאורך תקופת ההתקשרות הסכמתו לקבל דברי פרסומת מהמפרסם.

עו"ד אילן וינדר
עו”ד אילן וינדר

עוד עולה מהתיקון, כי נמען אשר מעוניין להמשיך ולקבל דברי פרסומת מהמפרסם חרף סיום ההתקשרות אתו – יידרש לשוב ולמסור הסכמתו הפוזיטיבית לכך.

בשונה מדיני הגנת הצרכן, המחוקק לא הגדיר מהו פרק הזמן העולה כדי עסקה לרכישת טובין או שירותים “באופן מתמשך”, ונותר להמתין לפרשנותו של בית המשפט כשהעניין יגיע לפתחו.

תיקון לחוק הגנת הצרכן

תיקון 52 לחוק הגנת הצרכן, התשע”ז 2017 נכנס בשלהי השנה שעברה לתוקף. התיקון מוסיף לחוק הסדר כללי בדבר דרכים לביטול של עסקה צרכנית. בעבר חלו על פי החוק דיני ביטול מיוחדים, כגון חובת ביטול בכתב בעסקאות מכר מרחוק, אולם על פי התיקון החדש יחולו דיני ביטול כלליים על כלל סוגי העסקאות הרלוונטיים אשר מפורטים בחוק.

עו"ד אפרת ארצי
עו”ד אפרת ארצי

כעת מורה החוק, כי כאשר לצרכן קמה זכות לבטל עסקה הוא יכול לעשות כן באמצעות הודעת ביטול בכל אחת מהדרכים הבאות: בעל פה במקום העסק, בטלפון, בדואר רשום, בדוא”ל, בפקס או באינטרנט (אם כך התקשר לכתחילה בעסקה) באמצעות קישור ייעודי לביטול עסקה שעל העוסק להקים באתר. במקרים מסוימים, כגון בביטול רכישת יחידת נופש, נותר הביטול בכתב.


נלקח מעדכון לקוחות – דיני צרכנות – משרד עוה”ד נשיץ ברנדס אמיר

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*