תביעה בסך 5.13 מיליון שקל נגד משפחת פדרמן וקפה לנדוור בטענה להפרת תנאים של עסקת מכירה

בתביעה נאמר, כי קפה לנדוור התחייבה לרכוש את מלוא הפעילות של התובע, עסק לממכר קפה ומכונות קפה למשרדים, לרבות המלאי והציוד, בהתאם לשוויים, וכי בראשית ינואר 2016 עברה החזקה בפעילותו, בלקוחותיו ובכל המלאי הציוד לידיה של לנדוור. בפועל, לדברי התובע, החליטה לנדוור, בניגוד להוראות ההסכם, להכיר במלאי וציוד בשווי חלקי בלבד, ובחלוף עשרה חודשים הודיעה לו על הפסקת עבודתו

דורון חורב העוסק בתחום שיווק ומכירה של קפה ומוצריו, הגיש תביעה בסך 5.13 מיליון שקלים (לצרכי אגרה) נגד חברת קפה לנדוור. לדברי חורב, אחרי שנים של ניסיונות הצליחה משפחת פדרמן, בעלת חברת קפה לנדוור, לשכנע אותו להצטרף לשורותיה של הקבוצה הגדולה ולמכור לה את מפעל חייו, עסק שהקים לשיווק מכונות קפה וקפה למשרדים. זאת, לדברי חורב, לאחר שמשפחת פדרמן יצרה בפניו מצג, לפיו צפויה לו בשורות קבוצת לנדוור קריירה משגשגת, וכי הוא יקבל עבור מפעל חייו תשלומים שנים שאמורים היו להגיע לכדי 9 מיליון שקלים לפחות.

כחלק מהעסקה הסכים התובע לקבל על עצמו התחייבות לאי תחרות במשך ארבע שנים, אולם לרגע לא העלה על דעתו כי לנדוור הגדולה עשתה לו תרגיל ובנתה את העסקה באופן שיאפשר לה להשתלט על פעילותו הרווחית והמשגשגת בנזיד עדשים ולזרוק אותו החוצה בתוך חודשים ספורים לאחר מכן.

בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נאמר, כי לנדוור התחייבה לרכוש את מלוא הפעילות של התובע, לרבות המלאי והציוד, בהתאם לשוויים, וכי בראשית ינואר 2016 עברה החזקה המשפטית והפיזית בפעילותו, בלקוחותיו, ברכושו המוחשי והבלתי מוחשי של התובע ובכל המלאי הציוד לידיה של חברת קפה לנדוור. לדברי חורב, לנדוור הייתה צריכה לקלוט את כל המלאי והציוד, ששווים הגיע לכדי 2.45 מיליון שקל, לשלם לו את התמורה המגיעה לו עבורם, ולהשלים את יתרת התמורה בהתאם למנגנון ההתחשבנות שנקבע.

בפועל, לדברי התובע, החליטה לנדוור בשרירות לב, ממניעים זרים, בחוסר תום לב ובניגוד להוראות ההסכם להכיר במלאי וציוד בשווי של 1.2 מיליון שקל בלבד, ובחלוף עשרה חודשים, לאחר שהתובע העביר את הפעילות לקבוצת לנדוור וביקש בחודש אוקטובר אשתקד לקבל סוף סוף את יתרת התמורה שהייתה אמורה להיות משולמת לו עבור הציוד והמלאי בשווי מיליוני שקלים, הודיעה לו לנדוור על הפסקת עבודתו. לטענתו, החל מאותו הרגע החלה לנדוור רודפת אותו באמצעות עורכי דינה ומפנה כלפיו האשמות שווא מגוחכות בדבר הפרת התחייבותו לאי תחרות ועל תרגיל עוקץ שעשה לה.

בתביעה שהוגשה באמצעות עוה”ד רונן ברק ורוני הראל נטען, כי בחשבון הסופי ששלחה לנדוור לחורב היא הכירה בפחות ממחצית מערך המלאי והציוד שהועבר לה, ולאחר שפגעה אנושות במכירות הפעילות, בחוסר תום לב ובכוונת זדון, הצליחה לנדוור להפחית את סך התמורה הכוללת המגיעה לחורב עבור הפעילות לכדי פחות ממחצית מהסכום המקורי עליו דובר ואותו צפו הצדדים (4.22 מיליון שקל במקום סך שלא יפחת מכ-9.3 מיליון שקל).

בד בבד עם הגשת התביעה העיקרית לאכיפת הסכם הגיש חורב לבית המשפט בקשה לסעד זמני להורות ללנדוור להשלים את קבלת החזקה ביתרת המלאי והציוד שהיו בבעלותו בסוף דצמבר 2015, כפי שהתחייבה לעשות בהתאם להסכם רכישה מראשית החודש האמור. לחלופין, לאפשר לו למכור לאלתר את כל המלאי והציוד שעיקרו קפה ומכונות קפה, אשר לנדוור אינה חפצה בו, על מנת להקטין את הנזק ולמנוע אובדן או ירידת ערך נוספים.

תגובת קפה לנדוור לא התקבלה עד סגירת הגיליון.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*