תאגיד המים של לוד תובע את תעשיות עוף והודו ברקת בטענה שהחברה התקינה חיבור פיראטי לצנרת מים

על פי התביעה שהיקפה יותר מ-18 מיליון שקל, כל צריכת המים של המפעל שנצרכה באמצעות החיבור הפיראטי לא נמדדה וממילא לא חויבה על ידי התאגיד במשך 8.5 שנים

צילום: מתוך אתר התאגיד
צילום: מתוך אתר התאגיד

מי לוד – תאגיד מים וביוב של העיר לוד הגיש תביעה בסך 18.4 מיליון שקל נגד חברת תעשיות עוף והודו ברקת (2003) לעיבוד ושיווק סיטונאי של בשר ועופות, בעליה ומנהליה. זאת, בטענה לפיה החברה התקינה חיבור פיראטי לצנרת מים וצרכה באמצעותו ביודעין ובחוסר תום לב בוטה מיליוני קוב מים, בגינם נמנעה מלשלם ולו שקל בודד אחד, ובכך התעשרה שלא כדין על חשבון תאגיד מי לוד בסכומים של מיליוני שקלים לאורך השנים.

בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז נאמר, כי חברת תעשיות עוף והודו ברקת מחזיקה במפעל ייצור ושיווק באזור התעשייה הצפוני בלוד, וכי במסגרת ניסיונו של תאגיד המים מי לוד לאיתור פחת מים, הוא שכר את שירותיה של חברת דיאגנוסטיקה לאיתור תשתיות מים תת קרקעיות.

בחודש מאי, נאמר בתביעה, איתר תאגיד מי לוד על ידי עובדיו ובאמצעות חברת האיתור דיאגנוסטיקה, חיבור צנרת מים פיראטי הממוקם לפני מדי המים המקוריים ומחבר את תשתית המים התת קרקעית שבחזקת התאגיד ישירות למפעל, דהיינו כל צריכת המים של המפעל אשר נצרכה על ידי המפעל באמצעות החיבור הפיראטי לא נמדדה וממילא לא חויבה על ידי התאגיד משך 8.5 שנים.

מיד בסמוך לגילוי החיבור הפיראטי התקין תאגיד מי לוד מד מים חדש על החיבור הפירטי, ולאחר תקופת בדיקה של 100 ימים לאחר התקנת מד המים החדש, התברר כי צריכת המים האמתית של חברת תעשיות עוף והודו ברקת היא גבוהה בשיעור של כ600% מצריכת המים בגינה חויבה החברה משך 8.5 שנים.

לטענת מי לוד באמצעות עוה”ד חיים בן יעקב ויעקב כרם, צריכת המים של החברה באמצעות החיבור הפיראטי עולה כדי עוולה נזיקית כמשמעותה בפקודת הנזיקין, וכדי חוסר תום לב חמור ובוטה שהביא להתעשרותה שלא כדין. לדברי תאגיד מי לוד, בהתאם לתחשיב החוב שנערך על ידי מהנדס מטעמה בגין צריכת המים האמורה, חבה הנתבעת כלפיו את סכום התביעה.

תגובת תעשיות עוף והודו ברקת לא התקבלה עד כה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*