שלוש עמותות לחלוקת מזון טוענות כי במכרז של משרד הכלכלה נקבעו תנאי סף שמדירים אותן מהשתתפות במכרז

העמותות פתחון לב, אשל חב"ד ולקט ישראל, עותרות לביטול תנאי הסף החדשים והמפתיעים כדבריהן, ולהורות על החזרת נוסח המכרז לוועדת המכרזים. משרד הכלכלה: "בית המשפט דחה אתמול את הבקשה לצו ביניים. נדגיש כי מדובר במכרז ראשון מסוגו שנבנה לצורך מענה לימים אלו בתקופת המלחמה"

צילום: יח"צ

שלוש עמותות לחלוקת סלי מזון למשפחות טוענות כי במכרז של משרד הכלכלה לחלוקת 20 אלף סלי מזון במהלך תקופה של 6 חודשים (קיימת זכות להרחבת הפעילות לתקופה דומה) נקבעו שני תנאי סף אשר יש בהם כדי להדיר אותן, וכך גם עמותות רבות דוגמתן לחלוקת מארזי מזון, מהשתתפות במכרז.

שלוש העמותות הללו – פתחון לב, אשל חב”ד ומשולחן לשולחן-לקט ישראל, הגישו עתירה לביטול תנאי הסף האמורים החדשים והמפתיעים כדבריהן, ולהורות על החזרת נוסח המכרז לוועדת המכרזים על מנת שזו תקבע תנאי סף בהלימה לשירות הנדרש ולהוראות הדין ובאופן אשר לא ידיר מציעים ראויים פוטנציאליים.

כך, נאמר בעתירה, נקבעו במכרז שני תנאי סף אשר בינם לבין צרכי או תכליות המכרז אין ולו קשר דק: התנאי האחד קובע כי על המציע להיות “קמעונאי גדול” כהגדרתו בחוק קידום התחרות בענף המזון, ואילו התנאי השני מחייב את המציע להעסיק במועד הגשת הצעתו לפחות 500 מועסקים.

לדברי העותרות אין ולא קיימת כל הצדקה לכך שרק קמעונאים גדולים יוכלו להשתתף במכרז שאינו הגדול ביותר שנודע בתחום, בוודאי לא הראשון, כאשר מכרזים דומים מפורסמים לעתים על ידי גופים ציבוריים שונים.

כמו כן אין לא קיימת כל הצדקה מדוע יש צורך ב-500 עובדים על מנת לארוז 20 אלף חבילות מזון (40 אריזות בממוצע לעובד, דבר אשר יכול עובד או מתנדב לבצע במשך כשעתיים).

בעתירה נאמר כי מדובר בשני תנאי סף ייחודיים אשר קשה למצוא מכרזים הקובעים תנאים שכאלו, לבטח לא בסוג והיקף השירותים הנדרש במכרז הנדון. עניין זה בצירוף היעדר הנמקה מספקת וליתר דיוק היעדר הנמקה לקביעת תנאי הסף הללו, מלמד לדברי העותרות על חוסר הסבירות הקיצוני של משרד הכלכלה, ועל אבדן חזקת התקינות שעמדה למשרד הכלכלה ערב פרסום המכרז.

העותרות מציינות כי אין ולא קיימים גופים מקצועיים יותר מאשר עמותות העושות פעילות זאת במשך שנים ארוכות בהצלחה ובמקצועיות רבה. לדבריהן אין זה עולה על הדעת כי מכרז זה מבקש לייצר תנאי סף המפחית את התחרות והמונע מעמותות שזהו לחם חוקן, לספק את השירותים הזהים לשירותים אותם הן מעניקות לעשרות גופים ציבוריים שונים ואף למשרדי ממשלה שונים, וכל זאת מחמת קביעת תנאי סף לא רלוונטיים.

בד בבד עם הגשת העתירה, הוגשה לבית המשפט בקשה לסעד זמני להורות על הקפאת הליכי המכרז ובהתאם לדחות את המועד להגשת הצעות במכרז עד למועד ההכרעה בעתירה.

תגובת משרד הכלכלה: “בית המשפט דחה אתמול את הבקשה לצו ביניים. נדגיש כי מדובר במכרז ראשון מסוגו אשר נבנה לצורך מענה לימים אלו בתקופת המלחמה, בהתאם להנחיות רח”ל ובשיתוף משרד הבריאות ופיקוד העורף. מדובר ברכש חירום ודרישות הסף נקבעו באופן שיאפשר עמידה מיידית במשימה, שינוע ופריסה ארצית על ידי גופים בעלי מומחיות, ניסיון וזמינות והכל ללא פגיעה בעבודה שוטפת ובצרכנים”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*